Tarieven

 

Tarieven en vergoedingen 
U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort , Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico €385,- per persoon in totaal.
Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Niet verzekerde zorg zoals bij relatieproblemen, werkgerelateerde klachten, verwerkingsproblemen en coaching worden door ons behandeld tegen ons tarief van €94,- per sessie.

No-show
Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd of waarbij de cliënt niet verschijnt, noemen wij een ‘no show’. Deze no show’s worden, ongeacht de reden, door ons in rekening gebracht en worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. Een in het weekend op het antwoordapparaat ingesproken annulering telt – mits dit méér dan 24 uur van te voren is ingesproken – als een tijdige annulering.
Let op: het tarief voor een ‘no show’ is €94,- en kan afwijken van de tarieven die voor verzekerde sessies gelden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.